View count: 872

Invited Speakers

Jiunn-Wei Chen (NTU)
Hsin-Chia Cheng (UC - Davis)
Yi Chung (Max Planck Institute)
Hsiang-nan Li (Academia Sinica)
Ian Low (Northwestern Univ)
Jen-Chieh Peng (UIUC/NCU)

Shu-Heng Shao (SUNY)
Yuhsin Tsai (Univ of Notre Dame)
Meng-Ru Wu (Academia Sinica)
Di-Lun Yang (Academia Sinica)