Participant list

Name Institute
Iao-Fai Io National Taiwan University
Hong-Yi Chen NTNU
Ken-Ming Lin Department of Electrophysics, National Yang Ming Chiao Tung University
Khoe Van Nguyen Department of Electrophysics, National Yang Ming Chiao Tung University
Hamideh Vaezi Kakhki Electrophysics department , National Yang Ming Chiao Tung University
Yi-Ping Huang National Tsing Hua University
Yu-Tzu Chang IAMS, AS
Babu Baijnath Prasad Department of Physics, National Taiwan University & Academia Sinica, Taipei, Taiwan
Wen-Shin Lu Department of Physics, NTU
Joanne Hu NCTS
Yu Hsuan, Tung NTU
Guang-Yu Guo National Taiwan University
Ashish Kore NCTS
Wei-En Tseng IAMS, Academia Sinica
Yang-hao Chan Institute of Atomic and Molecular Sciences, Academia Sinica
Yun-Chen Shih National Taiwan University
Chichi Wu NTU chemistry
吳東融 NTNU
Vikash Mittal National Tsing Hua University
Chen-Chih Wang Department of Physics, National Tsing Hua University
Michitoshi Hayashi National Taiwan University
Chih Yuan Chang NTHU